Utlåtande om republikens presidents hälsotillstånd


Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 23/2024
25.4.2024

Republikens presidents kansli offentliggör följande läkarutlåtande om republikens president Alexander Stubbs hälsotillstånd.

* * *

UTLÅTANDE OM REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSOTILLSTÅND

Ett utlåtande om republikens presidents hälsotillstånd ska offentliggöras i den omfattning som krävs för att presidenten ska kunna utöva sitt ämbete. Det är alltid frivilligt för presidenten att lämna ut uppgifter om sitt hälsotillstånd. Detta utlåtande har upprättats på begäran av republikens president själv.

Flera specialistläkare inom olika områden har deltagit i den inledande undersökningen. Sammanfattningsvis har det inte framkommit något i republikens presidents hälsotillstånd som skulle påverka hans förmåga att utöva sitt ämbete.

Presidentens hälsotillstånd följs upp regelbundet, vid behov av läkare inom olika medicinska specialiteter. I fortsättningen kommer ett utlåtande om republikens presidents hälsotillstånd att offentliggöras vartannat år eller vid behov.

Ovanstående försäkrar jag på heder och samvete.

Helsingfors den 23 april 2024

(underskrift)

Jari Salo
professor
Mehiläinen, Tölö Helsingfors


Fler nyheter

Fler nyheter