Lausunto tasavallan presidentin terveydentilasta


Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 23/2024
25.4.2024

Tasavallan presidentin kanslia julkistaa oheisen tasavallan presidentti Alexander Stubbin terveydentilaa koskevan lääkärinlausunnon.

* * *

LAUSUNTO TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEYDENTILASTA

Tasavallan presidentin terveydentilasta annetaan julkisuuteen lausunto, jossa otetaan kantaa hänen terveydentilaansa siltä osin, kuin on välttämätöntä presidentin tehtävän hoitamiseksi. Terveydentilasta tiedottaminen on aina vapaaehtoista, ja nyt annettava lausunto on laadittu tasavallan presidentin omasta pyynnöstä.

Alkutarkastukseen on osallistunut useita eri alojen erikoislääkäreitä. Yhteenvetona voidaan todeta, että tasavallan presidentin terveydentilassa ei ole tullut esiin mitään, joka vaikuttaisi hänen kykyynsä hoitaa tehtäväänsä.

Terveydentilaa seurataan säännöllisesti, tarvittaessa eri erikoisalojen lääkäreiden toimesta. Julkisuuteen tullaan jatkossa antamaan lausunto tasavallan presidentin terveydentilasta joka toinen vuosi, tai tarpeen ilmaantuessa.

Edellä mainitun vakuutan oikeaksi kunnian ja omantunnon kautta.

Helsingissä 23.4.2024

(allekirjoitus)

Jari Salo
professori
Mehiläinen, Töölö Helsinki


Lisää uutisia

Lisää uutisia