Uttalande av republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb på internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi


Den 17 maj 1990 slutade Världshälsoorganisationen WHO klassificera homosexualitet som en sjukdom. I Finland avkriminaliserades homosexualitet redan 1971. Tio år senare, 1981, avskaffades homosexualitet som sjukdomsdiagnos. Vi var föregångare.

Enligt sjätte paragrafen i Finlands grundlag är alla lika inför lagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Det är vad denna dag handlar om: grundlagen skyddar också personer som hör till sexuella minoriteter eller könsminoriteter. Vi är alla förtjänta av att leva utan diskriminering.

Var och en av oss ska kunna leva sitt liv och sin vardag utan rädsla. Vi har alla ett ansvar för att bygga ett bättre samhälle. Ett tolerant Finland där det finns en ömsesidig respekt för varandra i både ord och handling.

Varje människa har rätt till respekt och värdighet, oavsett personliga egenskaper eller hur man identifierar sig själv. Vi hoppas att vi alla tillsammans kan bygga ett Finland där det är tryggt för var och en att leva precis som den man är. Ett land där vars och ens insats uppskattas. Även idag vill vi stå starka för jämlikhet, mot diskriminering och trakasserier.

Med ord och handling kan vi bidra till att skapa en trygg miljö för alla. Tillsammans gör vi skillnad. Tillsammans bygger vi ett allt starkare och mer jämlikt Finland, Europa och världen. 


Fler nyheter

Fler nyheter