Tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin lausunto kansainvälisenä homo-, trans- ja bifobian vastaisena päivänä


Maailman terveysjärjestö WHO poisti homoseksuaalisuuden tautiluokituksesta vuonna 1990, 17. toukokuuta. Suomessa homoseksuaalisuus poistettiin rikosluokituksesta jo vuonna 1971 ja tautiluokituksesta vuonna 1981. Olimme edelläkävijöitä.

Suomen perustuslain kuudennessa pykälässä todetaan, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tässä päivässä on kyse juuri siitä: perustuslaki suojaa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Me kaikki ansaitsemme elää ilman syrjintää.

Jokaisen meistä tulisi voida elää elämäänsä, arkeaan ilman pelkoa. Meillä kaikilla on vastuu rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Sellaista suvaitsevaista Suomea, jossa vallitsee keskinäinen kunnioitus toisiamme kohtaan niin puheissa kuin teoissakin.

Jokaisella ihmisellä on oikeus kunnioitukseen ja arvokkuuteen, riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai miten he identifioituvat. Toivomme meidän kaikkien olevan yhdessä rakentamassa Suomea, jossa jokaisen on turvallista olla ja elää. Jossa jokaisen panosta arvostetaan. Tänäänkin haluamme vahvasti seisoa yhdenvertaisuuden puolella, syrjintää ja häirintää vastaan.

Sanoilla ja teoilla voimme olla tekemässä turvallista ympäristöä kaikille. Yhdessä me teemme muutoksen. Yhdessä me rakennamme yhä vahvemman ja tasa-arvoisemman Suomen, Euroopan ja maailman. 


Lisää uutisia

Lisää uutisia