Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puhe ylimpien valtioelinten edustajille ja korkeimmille virkamiehille 1.3.2024


Arvoisa eduskunnan puhemies ja arvoisat eduskunnan edustajat,
arvoisa pääministeri,
arvoisat valtioneuvoston jäsenet,
hyvät Ahvenanmaan edustajat,
hyvät virkamieskunnan, puolustusvoimien, kirkkojen ja yliopistojen edustajat

Kiitän lämpimästi teitä, herra pääministeri, omasta ja valtioneuvoston puolesta esittämistänne onnitteluista. Samalla toivotan hallitukselle menestystä haastavassa tilanteessa ja pyrkimyksessänne saada Suomen talous kääntymään nousuun. Toimiva talous on turvallisuuden tae.

Tänään eduskunnassa antamani vakuutuksen mukaisesti tulen presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan Suomen perustuslakia ja lakeja sekä kaikin voimin edistämään Suomen kansan menestystä.

Edessämme on nyt uusi aikakausi. Sanoin aiemmin tänään, että kansakuntana me pärjäämme, kun pysymme yhtenäisinä. Yhtenäisyyden ansiosta meillä on ollut kyky reagoida historian saranakohdissa nopeasti ja jämäkästi. Tätä yhtenäisyyttä haluan nyt omalta osaltani vaalia ja vahvistaa.

Tiedän omasta kokemuksestani, kuinka tärkeää on tasavallan presidentin ja valtioneuvoston sujuva yhteistyö. Tämä yhteistoiminta tulee olemaan puoleltani tiivistä ja mutkatonta. Se on välttämätöntä erityisesti nyt, kun Euroopan turvallisuutta uhataan ja koko maailma on murroksessa.

Haluan samalla vahvistaa entisestään tasavallan presidentin vuoropuhelua eduskunnan ja sen valiokuntien sekä eduskuntapuolueiden kanssa. Puhemies on tässä arvokas keskustelukumppani. Tapaan eduskunnan ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnat ensi tilassa.

Vuoropuhelu Ahvenanmaan maakunnan edustajien kanssa on myös tehtävälistallani. Ahvenanmaan turvallisuus on keskeinen osa Itämeren vakautta. Se on tärkeä koko valtakunnalle.

Puolustusvoimilla on edessä historiallinen muutos. Jatkossa ylläpidämme vahvaa puolustusta osana liittokuntaa. Se vaatii meiltä ajattelutavan päivittämistä, joka ei tapahdu hetkessä. Tiedän, että tämä prosessi hoidetaan ammattimaisesti.

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä, haluan osoittaa muutaman sanan virkamieskunnan edustajille. Markkinoimme Suomea maailmalla maana, joka toimii. Harvoin kuitenkaan kerromme, että se toimivuus johtuu isolta osin asiantuntevista ja suoraselkäisistä virkamiehistämme. Entisenä virkamiehenä tiedän työnne merkityksen ja tulen sitä toimessani kunnioittamaan.

Toivotan menestystä työssänne ja tehtävissänne Suomen kansan ja maamme parhaaksi.


Lisää uutisia

Lisää uutisia