Republikens president premierade mödrar med utmärkelsetecken

Republikens president Sauli Niinistö deltog tillsammans med sin maka Jenni Haukio i den nationella mordagsfesten i Ständerhuset i Helsingfors söndagen den 8 maj. Vid festen överlämnades de utmärkelsetecken som republikens president förlänat åt 30 mödrar som förtjänstfullt fostrat barn.