Mäntyniemi

Mäntyniemi.

Presidentin aiempi virka-asunto Tamminiemi jäi 1981 sairastuneen presidentti Kekkosen käyttöön ja valtioneuvosto päätti rakentaa tasavallan presidentille uuden virka-asunnon.

Vuonna 1983 valtio hankki 2,8 hehtaarin maa-alueen presidentin virka-asuntoa varten Helsingin Meilahdesta. Tontti sai nimekseen Mäntyniemi. Rakennuksen suunnittelemiseksi järjestettiin yleinen arkkitehtikilpailu. 203 ehdotuksen joukosta selväksi voittajaksi tuli Raili ja Reima Pietilän suunnittelema Kiillemoreeni. Kiillemoreenia alettiin rakentaa syyskuussa 1989

Mäntyniemi on ensimmäinen Suomen tasavallan presidentille rakennettu virka-asunto.

Mäntyniemi on Pietilöiden arkkitehtiuran viimeinen työ, rakennustaiteen historiaan jäävä vaikuttava taideteos.

Rakennukset

Tontilla on kolme rakennusta. Asuinrakennuksessa ovat varsinaiset asuintilat (680 m/2), edustustilat (916 m/2) ja toimistotilat (424 m/2). Alueella on myös pieni porttirakennus ja talousrakennus.

Tasavallan presidentillä on käytössään asuinrakennuksesta asunto-, työ- ja edustustarkoituksiin 1400 m/2. Muut tilat ovat tasavallan presidentin kanslian käytössä tai varattu huolto-, varasto- ja teknisiksi tiloiksi. Mäntyniemessä presidentti voi myös järjestää tapaamisia ja neuvotteluja sekä suppeampia edustustilaisuuksia.

Rakennuksen runkotyöt valmistuivat 1991. Rakennuksessa on 212 ulkonurkkaa, 300 erikokoista ikkunaa, 190 ovea, joista 180 erilaista. Rakennuksen julkisivumateriaaleja ovat suomalainen graniitti, lasi ja kuparipelti. Sisäseinien materiaalina on myös graniitti, mutta myös betoni ja koivuviiluverhoukset.

Rakennuksen tietoja:

tilavuus     16290 m/3
bruttoala     4210 m/2
hyötyala     2312 m/2
rakennuttaja     Rakennushallitus
arkkitehti     Raili ja Reima Pietilä

Sisustus

Sisustuksesta pyrittiin luomaan yhtenäinen kokonaisuus: kalusteet, tekstiilit, aterimet ja muu esineistö suunniteltiin nimenomaan Kiillemoreenia varten. Rakennukseen sijoitetut taideteokset hankittiin kilpailujen kautta.

Edustustilan sisääntuloaulassa on Reijo Paavilaisen reliefi Lemminkäisen retket, ruokasalissa Kimi Pakarisen Sama veri kaikissa meissä ja tasavallan presidentin työhuoneessa Irma Kukkasjärven seinätekstiili Gobeliini.

Asunto-osan aulassa on Rut Brykin keramiikkareliefi Jäävirta ja saunaan johtavalla käytävällä, saunapolulla on Maisa Kaarnan ryijy Honkain keskellä.

Ympäristö

Rakennus ympäristöineen muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Ympäristösuunnitelmalla pyrittiin suojaamaan alueen luonnollista kasvillisuutta. Suunnitelman laati Maj-Lis Rosenbröijer. Tontin puusto muodostuu koivuista, männyistä, pihlajista, tammista. Mäntyniemen nimikkopuu, käkkärämänty sijaitsee vastaanottosalongin ulkopuolella avautuvan meriterassin portaiden juurella.