Talludden

Talludden.

När president Kekkonen insjuknat 1981 reserverades presidentens dåvarande ämbetsbostad Ekudden för honom, och statsrådet beslutade uppföra en ny ämbetsbostad för republikens president.

År 1983 köpte staten ett område på 2,8 ha i Mejlans i Helsingfors för presidentens tjänstebostad. Tomten kallades Talludden. För planeringen av byggnaden utlystes en allmän arkitekttävling. Av de 203 förslagen utsågs ”Kiillemoreeni”, (Glimmermoränen), som hade planerats av Reima och Raili Pietilä, till klar vinnare. Byggnadsarbetena inleddes hösten 1989.

Talludden är den första tjänstebostad som uppförts för republiken Finlands president.

Talludden är arkitetparet Pietiläs sista arbete, ett konstverk som går till byggnadskonstens historia.

Byggnaderna

På tomten finns tre byggnader. I bostadsbyggnaden finns de egentliga bostadsrummen (680 m/2), representationsutrymmena (916 m/2) och kontorsrummen (424 m/2). På området finns också en liten portbyggnad och en ekonomibyggnad.

Republikens president förfogar  över 1 400 m/3 av bostadsbyggnaden för boende, arbete och representation. Resten disponeras av republikens presidents kansli eller är reserverat för underhålls-, förråds- och tekniska utrymmen. På Talludden kan presidenten också hålla möten och överläggningar samt sköta representation i mindre skala.

Arbetena på byggnadens stomme slutfördes 1991. Byggnaden har 212 knutar, 300 fönster av olika storlek, 190 dörrar, av vilka 180 i olika utföranden. Byggnadens fasadmaterial är finsk granit, glas och kopparplåt. Innerväggarna är likaså av granit, men också av betong eller beklädda med björkfaner.

Uppgifter om byggnaden:

volym     16290 m/3
bruttoareal     4210 m/2
nyttoareal     2312 m/2
byggherre     byggnadsstyrelsen
arkitekt     arkitekterna Reima och Raili Pietilä

Inredningen

Inredningen ville man göra till en enhetlig helhet: möblerna, textilierna, bordsbesticken och andra föremål planerades enkom för den nya tjänstebostaden. Konstverken i byggnaden skaffades genom tävlingar.

I entréhallen till representationsutrymmena finns Reijo Paavilainens relief Lemminkäinens färder, i matsalen Kimi Pakarinens Samma blod i oss alla och i republikens presidents arbetsrum Irma Kukkasjärvis väggbonad Gobelängen.

I hallen till bostadsdelen finns Rut Bryks keramikrelief Isströmmen och i gången till bastun, på bastustigen, Maisa Kaarnas rya Mellan furorna.

Miljön

Byggnaden jämte omgivning utgör en enhetlig helhet. Genom en miljöplan ville man skydda den naturliga växtligheten på området. Planen utarbetades av Maj-Lis Rosenbröijer. Tomtens trädbestånd består av björk, tall, rönn och ek. Det träd, martallen, efter vilket Talludden uppkallats, finns vid foten av trappan till havsterrassen, som breder ut sig utanför mottagningssalongen.