Republikens president Alexander Stubb, Förenta staternas president Joe Biden och Kanadas premiärminister Justin Trudeau den 10 juli 2024 i Washington D.C. Foto: Emmi Syrjäniemi/Republikens presidents kansli

Finland, Förenta staterna och Kanada intensifierar sitt isbrytarsamarbete


Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 42/2024
11.7.2024

Republikens president Alexander Stubb, Förenta staternas president Joe Biden och Kanadas premiärminister Justin Trudeau har antagit ett gemensamt uttalande om isbrytarsamarbete torsdagen den 11 juli 2024 i Washington D.C.

I uttalandet åtar sig Finland, Förenta staterna och Kanada att fördjupa sitt samarbete för att bygga avancerade isbrytare. Länderna inrättar en grupp som gör det möjligt att kanalisera efterfrågan på isbrytare till varven i de deltagande länderna till fördel för alla parter.

Partnerskapet, som går under namnet ICE Pact, ger Finland tillfälle att bidra med sin arktiska expertis till det transatlantiska samarbetet. Finland är större än sin storlek inom sjöfartsindustrin och särskilt när det gäller materiel som används i isförhållanden.

När partnerskapet genomförs erbjuder det nya möjligheter för näringslivet och industrin. Det öppnar upp marknader för finländska system- och komponentleverantörer till fartyg som byggs i Förenta staterna och Kanada och till varv som moderniseras.

I uttalandet erkänner länderna den arktiska regionens betydelse för ekonomin, klimatet och den nationella säkerheten. Partnerskapet har som mål att upprätthålla internationella regler och standarder för att bevara fred och stabilitet i Arktis.

Tack vare initiativet får Finland en ny roll i försörjningskedjan för kritisk infrastruktur i Nordamerika. Isbrytarsamarbetet fördjupar ytterligare Finlands breda relationer med två centrala allierade och strategiska partner.

Uttalandet är till sin natur ekonomiskt och juridiskt icke-bindande. Härnäst kommer parterna att börja förhandla om en genomförandeplan som ska utarbetas under de kommande sex månaderna.

Mer information

  • Lauri Tierala, kanslichef, republikens presidents kansli, lauri.tierala@tpk.fi, +358 295 226 244
  • Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, petri.peltonen@gov.fi, +358 506 2663
  • Jari Sinkari, avdelningschef, avdelningen för Amerika och Asien, utrikesministeriet, jari.sinkari@gov.fi, +358 295 350 083
  • Petri Hakkarainen, avdelningschef, politisk avdelningen, utrikesministeriet, petri.hakkarainen@gov.fi , +358 295 351 130

Fler nyheter

Fler nyheter