Foto: Roni Rekomaa/Republikens presidents kansli

President Stubb i sitt installationstal: Jag lovar att kämpa för att Finland är ett bra land även i framtiden – världens bästa land för oss finländare 


Republiken Finlands trettonde president, Alexander Stubb, avgav en högtidlig försäkran inför riksdagen när han tillträdde sitt ämbete fredagen den 1 mars 2024.

I sitt installationstal sade president Stubb att Finlands roll som global aktör är större än landets storlek: ”Med vårt exempel och vårt handlingssätt kan vi påverka utvecklingen av den nya världsordningen”, sade president Stubb inför riksdagen. ”Vi är en pålitlig partner på alla håll, men vi prioriterar alltid våra egna värderingar och intressen. Och det gör vi bäst genom att ha en aktiv och konstruktiv roll på de internationella arenorna.”

President Stubb konstaterade i sitt tal att eran efter kalla kriget är över. ”Den upphörde när Ryssland anföll Ukraina. De faktorer som skulle förena oss – fri rörlighet, handel, teknologi, energi, information och valuta – sliter oss nu ifrån varandra. Samarbetsinstrumenten har förvandlats till vapen. Samtidigt har samarbetet i Europa intensifierats ytterligare. Och det är bra.”

I sitt tal sade president Stubb att nu ifrågasätts de internationella institutioner och regler som vi är vana vid. ”Det tar tid att bygga upp den nya världsordningen. Vi kommer att få uppleva såväl regionalisering av makten som oheliga allianser, med andra ord en slags à la carte-värld där partnerna plockas som russin ur kakan. Vi måste vara på alerten.”

Enligt president Stubb har republikens president som sin huvudsakliga uppgift att sörja för att freden i Finland bevaras i alla förhållanden. President Ahtisaaris arv måste också föras vidare i världen: ”Varje gång vi får tillfälle att mäkla fred är vi redo att göra det. Vid sidan om diplomati är vår försvarsmakts beredskap och prestationsförmåga en kritisk del av vår förmåga att upprätthålla fred.”

”Jag börjar nu av alla krafter och beslutsamt vidta åtgärder för att främja vårt folks framgång. Jag lovar att arbeta för ett öppet, säkert och internationellt Finland. Jag lovar att i alla situationer försvara demokratin, yttrandefriheten och rättsstaten. Jag lovar att lyssna, diskutera och bry mig. Jag lovar att kämpa för att Finland är ett bra land även i framtiden – världens bästa land för oss finländare.”

Högtidlig försäkran

Före president Stubbs installationstal höll republikens avgående president Sauli Niinistö ett tal till riksdagen, vilket besvarades av riksdagen talman Jussi Halla-aho. Efter det avgav republikens tillträdande president Alexander Stubb en högtidlig försäkran i enlighet med 56 § i Finlands grundlag.

”Jag Cai-Göran Alexander Stubb, som av Finlands folk har valts till president för republiken Finland, försäkrar att jag i utövningen av presidentämbetet redligt och troget skall följa republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd.”

Efter plenum inspekterade republikens president Alexander Stubb hederskompaniet utanför Riksdagshuset.

Därefter återvände presidenterna till Presidentens slott, där de tillsammans med sina makar hälsade allmänheten från slottsbalkongen.

I Presidentens slott tog diplomatkåren, statsrådet, företrädare för de högsta statsorganen samt de ledande tjänstemännen inom statsförvaltningen avsked av president Sauli Niinistö, varefter de framförde sin hälsning till republikens president Alexander Stubb. Den diplomatiska kårens tal hölls av dess doyen, Kroatiens ambassadör Josip Buljević. Statsrådets tal framfördes av statsminister Petteri Orpo.

Gratulationsboken till republikens nytillträdde president öppnades för allmänheten fredagen den 1 mars. Lördagen den 2 mars kunde allmänheten skriva sina gratulationer i boken i Presidentens slott kl. 10–16.


Fler nyheter

Fler nyheter