Tasavallan presidentin esittely 12.4.2024


Istunnon ajankohta 12.4.2024 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisvaltuuksien myöntäminen

Suomen osallistuminen EUNAVFOR ASPIDES -operaatioon

Suomen osallistuminen Prosperity Guardian -operaatioon


Oikeusministeriö

1. Landskapslag om privat hälso- och sjukvård 2. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter


Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 3/2024 vp; EV 15/2024 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 102/2023 vp; EV 14/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 101/2023 vp; EV 11/2024 vp)


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.


Lisää uutisia

Lisää uutisia