Tasavallan presidentin esittely 19.4.2024


Istunnon ajankohta 19.4.2024 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Arvonimilautakunnan jäsenten nimittäminen


Oikeusministeriö

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen määrääminen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 105/2023 vp; EV 5/2024 vp)

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen


Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 106/2023 vp; EV 13/2024 vp)


Puolustusministeriö

Kenraalin virkaan nimittäminen Puolustusvoimissa


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi varhaiskasvatuslain sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 103/2023 vp; EV 7/2024 vp)


Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 96/2023 vp; EV 6/2024 vp)


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.


Lisää uutisia

Lisää uutisia