Tasavallan presidentin esittely 28.6.2024


Istunnon ajankohta 28.6.2024 9.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asunto-osakeyhtiölain 8 luvun muuttamisesta (HE 48/2024 vp; EV 43/2024 vp)

Armonanomuksen ratkaiseminen

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Armonanomusten hylkääminen

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen

1) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Vaasan hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

1) Turun hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Markkinaoikeuden kahden markkinaoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sotilasjäsenten varajäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen 31.12.2025 päättyvän toimikauden loppuun


Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 25/2024 vp; EV 41/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 30/2024 vp; EV 60/2024 vp)


Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta (HE 45/2024 vp; EV 47/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta (HE 50/2024 vp; EV 53/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Ranskan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 14/2024 vp; EV 17/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovaramarkkinoista sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 31/2024 vp; EV 57/2024 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 42/2024 vp; EV 56/2024 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 46/2024 vp; EV 50/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 44/2024 vp; EV 44/2024 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työvoimapalveluiden uudelleen järjestämiseen liittyvien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 37/2024 vp; EV 46/2024 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 13/2024 vp; EV 59/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 40/2024 vp; EV 51/2024 vp)


Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (HE 41/2024 vp; EV 49/2024 vp)


Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja. 


Lisää uutisia

Lisää uutisia