Tasavallan presidentin esittely 3.5.2024


Istunnon ajankohta 3.5.2024 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen muuttamisesta


Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen A liitteen 1.5 luvun mukainen monenkeskinen erillissopimus M353 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M353)

1. Landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

1) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

1) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 2) Oulun käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kirkkolain 3 ja 8 luvun muuttamisesta (HE 18/2024 vp; EV 26/2024 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain ja eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta (HE 94/2023 vp; EV 16/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta (HE 5/2024 vp; EV 19/2024 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 11/2024 vp; EV 24/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 6/2024 vp; EV 21/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 99/2023 vp; EV 20/2024 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta (HE 10/2024 vp; EV 28/2024 vp)


Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja. 


Lisää uutisia

Lisää uutisia