Tasavallan presidentin esittely 30.5.2024


Istunnon ajankohta 30.5.2024 12.30

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 8/2024 vp; EV 34/2024 vp)


Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja. 


Lisää uutisia

Lisää uutisia