Tasavallan presidentin esittely 5.7.2024


Istunnon ajankohta 5.7.2024 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen puolustusyhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 58/2024 vp; EV 67/2024 vp)

Turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Brasilian liittotasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Oikeusministeriö

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen

1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Helsingin käräjäoikeuden seitsemän käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

1) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13 täyttäminen) 2) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

1) Lapin käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 2) Etelä-Savon käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 3) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen hallintotuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomariin viran (T 11) täyttäminen 5) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Tasavallan presidentin asetus eräiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag 2. Landskapslag om tillämpning av lagen om miljöskadefonden 3. Yrkeshögskolelag för Åland 4. Landskapslag om ändring av 30 § landskapslagen om hälso- och sjukvård


Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 28/2024 vp; EV 63/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta (HE 27/2024 vp; EV 65/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 26/2024 vp; EV 66/2024 vp)


Puolustusministeriö

Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain 32 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 66/2024 vp; EV 64/2024 vp)


Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 2/2024 vp; EV 62/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 61/2024 vp; EV 61/2024 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2024 vp; EV 52/2024 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 52/2024 vp; EV 55/2024 vp)


Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta


Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja. Lisää uutisia

Lisää uutisia