Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tasavallan presidentin kanslian toiminnan ja talouden suunnittelun keskeisimpiä asiakirjoja ovat vuosittain laadittava nelivuotinen tasavallan presidentin kanslian toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valtiontalouden kehykset  ja eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot.

Seurannan kannalta tärkein asiakirja on tasavallan presidentin kanslian tilinpäätös. Tuloksellisuudesta sekä tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Seurantatietoihin voidaan lukea myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset.

Suunnittelukaudelle 2025–2028 ehdotetut määrärahakehykset

Tasavallan presidentin kanslian suunnittelukaudelle 2025–2028 ehdottamat määrärahakehykset ovat pääosin edellisten kehyssummien tasolla. Toimintamenoihin ei esitetä korotusta. 

Merkittävin muutos koskee perusparannusmäärärahaa, johon ehdotetaan lisäystä Mäntyniemen virka-asunnon arvioidun kustannuslaskelman perusteella. Mäntyniemi otettiin käyttöön marraskuussa 1993 ja sen talotekniikka on tullut käyttöikänsä päähän. Peruskorjaus tehdään mahdollisimman pitkälle Mäntyniemen alkuperäistä suunnittelua kunnioittaen. Taloteknisten korjausten lisäksi päärakennuksen ilmanvaihtokoneet uusitaan, kalusteet ja valaisimet kunnostetaan ja muun muassa hissit uusitaan. Alueen rakennusten energiatehokkuutta parannetaan kauttaaltaan.

Tasavallan presidentin kanslia on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään kahdella kolmasosalla vuoteen 2024 mennessä, mikä näkyy osittain myös määrärahakehysehdotuksessa. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2016. Tulokset vuoden 2024 päästöistä saadaan alkuvuodesta 2025. Hiilijalanjäljen pienentämiseen kiinnitetään huomiota erityisesti rakennusten peruskorjauksissa. Kanslian ajoneuvojen uusimissuunnitelman mukaisesti hankitaan vaihdon yhteydessä ensisijaisesti uusiutuvaa energiaa käyttäviä ajoneuvoja. Tasavallan presidentin virka-auto uusitaan presidenttikauden vaihtumisen jälkeen keväällä 2024.