President Niinistö i diskussion med riksdagens försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott onsdagen den 8 februari på Talludden. Vid mötet behandlades framstegen i Finlands anslutningsprocess till Nato och andra aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor….

President Niinistö i samtal med riksdagens stora utskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens stora utskott torsdagen den 12 maj 2022. På distansmötet behandlades bland annat säkerhetssituationen i Europa och stärkandet av Finlands säkerhet. President Niinistö träffar…

President Niinistö i samtal med riksdagens framtidsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens framtidsutskott tisdagen den 10 maj 2022. Vid distansmötet behandlades statsrådets redogörelse om förändringarna i säkerhetsmiljön och stärkandet av säkerheten i Finland. President Niinistö…

President Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott fredagen den 11 februari 2022. Under distansmötet behandlades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att…

President Niinistö diskuterade med riksdagens stora utskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens stora utskott torsdagen den 29 april 2021. Under videosamtalet behandlades aktuella frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken. President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott…

President Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott torsdagen den 22 april 2021. Under videosamtalet behandlades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att…

President Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott fredagen den 26 februari 2021. I videosamtalet behandlades den geopolitiska situationen och frågor som gäller försvarssamarbetet. President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika…